adult-boy-child-325521 copy

Odpowiedzialność społeczna

Każda organizacja powinna działać we własnym interesie, jednakże samodoskonalenie jest powiązane z doskonaleniem świata zewnętrznego. Dla nas ważne jest wspieranie organizacji związanych z działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz organizacjami, wspierającymi walkę o prawa zwierząt. Wierzymy, że najlepiej pomagać tym, którzy są najbliżej nas, a więc organizacjom działającym w Polsce i na rzecz Polskiego środowiska naturalnego.

Zobowiązania i organizacje

Działając w interesie obrony i ochrony Polskiego środowiska naturalnego oznajmiamy, że każde 5%  przychodu z poszczególnych zleceń będziemy przeznaczać na jedną z wymienionych organizacji pożytku publicznego: Fundacja Czarna Owca Pana Kota z Krakowa, Fundacja Primum “Jerzy dla Jeży” z Kłodzka, Fundacja Otwarte Klatki z Poznania, Ekostraż z Wrocławia oraz Fundacja Dzika Ostoja ze Szczecina.

5% Pomocy

Teraz twoja pomoc dla Polskich organizacji porządku publicznego jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Zlecając nam projekt, możesz mieć pewność najwyższej jakości oferowanych przez nas usług, a dodatkowo – gwarancję biernej pomocy dla jednej z organizacji ochrony zwierząt i przyrody. Czasami wydaje się, że 1 czy 5% to niedużo. Gdybyśmy jednak wszyscy byli gotowi pomagać choć niewielką kwotą, organizacje prospołeczne mogłyby zdziałać o wiele więcej. Każda pomoc się liczy!

Przyroda

Troska o przyrodę to nie tylko walka o dobro zwierząt, ale przyszłościowe myślenie o przyszłych pokoleniach. Niczym sieć pajęcza jesteśmy powiązani nieodłącznie ze środowiskiem naturalnym. Niszcząc je, niszczymy sami siebie. Nieustanny rozwój technologiczny umożliwia nam coraz sprawniejszą ochronę przyrody. Coraz bardziej popularna staje się energia produkowana z odnawialnych źródeł energii. Wierzymy, że ekologiczny wybór życiowy to nie tylko modny trend, ale również właściwy wybór wartości , ważnych dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

Społeczeństwo

Odpowiedzialność społeczna jest dla nas tak samo ważna jak troska o środowisko. Jesteśmy uczciwym partnerem biznesowym, dbamy o terminowe rozliczanie się z naszymi kontrahentami. Wspieramy lokalny biznes. Wierzymy, że należy pomagać lokalnie. Jesteśmy otwarci na współpracę międzynarodową i multikulturową. Przeciwstawiamy się nieuczciwej konkurencji oraz wszelkim oszustwom czy nadużyciom w miejscu pracy.

Zawsze chciałeś pomagać ale nie wiedziałeś jak?

Czy zastanawiałeś się jak pomagać nie angażując w to dużo czasu lub pieniędzy? W dzisiejszych czasach możesz pomagać biernie, np. przy kupowaniu online włączając darowiznę. W zależności od serwisu zakupowego możesz jednym kliknięciem zgłosić chęć pomocy dla wybranej organizacji z listy. Sklepy mają różny procent darowizny, czasami może liczyć nawet 10%. Zobacz, czy kupując w określonym sklepie, nie ma on umowy o przekazaniu części środków na jedną z wybranych organizacji.