Spostrzeżenia

Czego szukać w Metodologii UCD (User Centered Design)

Rozwinięte organizacje programistyczne wykorzystują obecnie zdefiniowany cykl życia systemu do tworzenia oprogramowania.Oznacza to, że mają plan tworzenia oprogramowania, który obejmuje cały cykl, od wykonalności, przez programowanie, po wdrożenie. Niektóre z nich to standardy branżowe z dostępnymi narzędziami programowymi, takimi jak podejście Agile oraz Rational Unified Process (RUP), podczas gdy inne to autorskie procesy opracowywane w firmach.

 

Chociaż w niektórych cyklach rozwoju oprogramowania można wspomnieć o użyteczności, żaden nie wydaje się zapewniać kompleksowego zestawu kroków niezbędnych do przestrzegania i procesów UCD. Metodologie cyklu życia oprogramowania koncentrują się na technicznych aspektach tworzenia oprogramowania, tak jak powinny. Nie czynią inżynierii UX i powiązanych zadań swoim głównym celem rozwoju, co oznacza, że tworzą aplikacje na podstawie technologii i udostępnionych danych. User Centered Design to inny sposób podejścia do programowania: koncentruje się na użytkowniku i jego zadaniach, a nie na kwestiach technicznych i programistycznych. Przestrzeganie procesu UCD to jedyny sposób na niezawodne tworzenie praktycznych, użytecznych i satysfakcjonujących produktów technologicznych. W procesie UCD najpierw projektujesz środowisko użytkownika, a następnie koncentrujesz się na używanej technologii.

Prawie wszyscy praktycy w tej dziedzinie zgadzają się co do ogólnych kroków wymaganych do przestrzegania procesu projektowania UCD. Możesz samodzielnie udokumentować te kroki i zbudować własny proces projektowania. Jednak osiągnięcie tego celu może być powolne, kosztowne i niezwykle czasochłonne. Powinieneś podjąć się tego zadania tylko wtedy, gdy posiadasz seniorów ds. użyteczności z wieloletnim doświadczeniem, ponieważ tylko takie podejście zapewni pewność w przestrzeganiu najlepszych praktyk branżowych. Jednak w większości przypadków znacznie lepszym rozwiązaniem jest kupno gotowego procesu, a następnie dostosowanie go do swojej organizacji.

Twój proces UCD wpływa na sposób tworzenia specyfikacji funkcjonalnych. Na przykład, zanim zaczniesz martwić się zbytnio strukturami bazy danych, stworzysz szczegółowy tryb pracy tzw. workflow użytkownika. Proces UCD będzie bezpośrednio powiązany z procesem technologicznym implementowanym w firmie. Następnie, w całym procesie tworzenia oprogramowania, podejmowane kroki łączą proces UCD z pracą wykonywaną przez personel techniczny, a także z dokumentami, które służą jako dane wejściowe dla personelu programistycznego. Ponadto, tworzenie wielu powiązań zapewnia właściwą koordynację metod w firmie. Szczególną uwagę powinno się w tej sytuacji poświęcić szczegółowej dokumentacji zachodzących procesów.

Nie oznacza to, że ograniczenia techniczne są ignorowane we wczesnych fazach projektowania. Projektanci interfejsów muszą być świadomi prawdopodobnych problemów technicznych związanych z konkretnym projektem. Muszą przewidzieć, co technologia może, a czego nie może zrobić, aby upewnić się, że wykorzystali ją w jak największym stopniu aby uniknąć zaprojektowania czegoś, co okaże się trudne do wdrożenia. Jednak głównym celem jest zaspokojenie potrzeb klientów. Trzeba połączyć jak najlepsze rozwiązania UX aby struktura interfejsu w jak największym stopniu wspierała ułatwienie organizacji zadań pracownika. Dopiero tym momencie personel techniczny może zacząć projektować oprogramowanie wspierające projektowanie interfejsu użytkownika. 

Metodologia UCD (User Centered Design):

 • Metodologia musi być zaprojektowana kompleksowo. Niedopuszczalne jest posiadanie procesu, który opiera się wyłącznie na testowaniu użyteczności – metodologia musi obejmować cały cykl życia.

 • Musi być skoncentrowana na użytkowniku. Metodologia musi być mocno ugruntowana w projektowaniu pod kątem optymalnego doświadczenia użytkownika i wydajności, a projekt interfejsu i technologia muszą być dostosowane do ich potrzeb. Musi uwzględniać te potrzeby użytkowników oraz musi mieć bezpośredni kontatk z kompetentnymi użytkownikami, aby uzyskać użyteczne dane na którym będzie bazował cały projekt.

  Musi zawierać pełen zestaw zdefiniowanych działań i niezbędnych dokumentów. Metodologia nie powinna być luźnym zbiorem pomysłów, ale raczej konkretnym zestawem działań z rzeczywistą dokumentacją, kompletowaną w trakcie trwania całego procesu.

  Musi wpasować się w realia korporacyjne. Proces projektowania UCD musi obejmować kroki, które łączą różne strategiczne poglądy i pomysły interesariuszy organizacji. W procesie muszą być podejmowane działania zapewniające, że wszyscy kluczowi interesariusze wnoszą swój wkład i czują że ich głos ma znaczenie.

W stosownych przypadkach musi obejmować bardziej zaawansowane czynności związane z projektowaniem doświadczenia użytkownika. Obecnie metody, które po prostu zapewniają użyteczność, zwykle nie są już wystarczające. Jako praktycy UX musimy uporać się ze złożonością dostosowania i integracji międzykanałowej – dlatego w projektowaniu UX potrzebna jest strategia. Często jesteśmy proszeni o udział w systematycznych programach innowacyjnych – dlatego potrzebujemy innowacyjnych metod, a nie tylko ogólnego zamiaru bycia innowacyjnym. Musimy projektować pod kątem konwersji, stosując metody inżynieryjnej perswazji. W większości organizacji wszystkie te możliwości muszą być częścią bieżącej metodologii.

  Musi dobrze pasować do rozmiaru Twojej organizacji. Duże organizacje, które tworzą duże i krytyczne dla działania firmy aplikacje, powinny mieć dokładniejszy proces i bardziej szczegółową dokumentację.

  Musi posiadać własne wsparcie. Chociaż opisanie procesu w artykule wiedzy jest cudowne, wdrożenie go i utrzymanie wymaga znacznie więcej pracyWymaga szkolenia, szablonów, narzędzi i korzystania z usługi wsparcia technicznego. Tworzenie wszystkich tych elementów lub łączenie ich razem z różnych źródeł jest trudnym wyzwaniem. Możesz znaleźć całkiem dobrą metodologię projektowania UCD – możesz ją pobrać z sieci lub od znajomego. Następnie musisz oczywiście określić, co jest wymagane do prawidłowego działania tej metodologii. Spodziewaj się, że poświęcisz dobre pół roku pracy na ten proces, jeśli będziesz musiał stworzyć wszystkie możliwe do dostarczenia formaty dokumentów, kwestionariusze, narzędzia i standardy, oraz kolejne pół roku na opracowanie szkolenia wspierającego stworzony przez Ciebie standard.

 • Wybrana metodologia musi być w stanie współpracować z Twoim obecnym cyklem rozwoju. Zadanie to zostanie omówione w dalszej części tego rozdziału.

 • Metodologia musi obejmować wielokulturowy proces lokalizacji, za pomocą którego projekt jest oceniany pod kątem problemów językowych i kulturowych, jeśli prowadzisz rozwój międzykulturowy lub międzynarodowy.