Aktualności

Biznes zorientowany na człowieka – Forbes 09/2020

Tym, co wyróżnia najbardziej rozwojowe firmy jest przekonanie, że sama technologia nie wystarczy, aby utrzymać się na rynku i zwiększyć wydajność na dużą skalę. Transformacja biznesowa wymaga nowych umiejętności i metod, podejścia do projektowania i zgodności ze standardami, a także zaplecza do wprowadzenia z sukcesem innowacji.

 

“KDMC ma przewagę nad tradycyjnymi agencjami interaktywnymi, ponieważ posiada bardzo duże doświadczenie w pracy on-site w bardzo dużych korporacjach w Polsce, Wielkiej Brytanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich czy na Cyprze. Dlatego doskonale rozumie i opanował różne modele operacyjne, metody i standardy, formy zarządzania i transferu wiedzy do prawidłowego ustalenia kierunków biznesowych i technologicznych do wprowadzenia w organizacjach innowacji.

Agencje próbują nauczyć się technologii cyfrowych i budowania oprogramowania. Tradycyjne firmy konsultingowe i programistyczne próbują nauczyć się kreatywności, analizy biznesowej i projektowania doświadczenia. W KDMC zbudowaliśmy to od podstaw, ponieważ mamy to w naszym DNA.

Od ponad 10 lat kładziemy duży nacisk na architekturę informacji, projekt graficzny i dostępność. Wymyślaliśmy najlepsze praktyki w strukturze przestrzeni informacji i nadawania systemom informatycznym użytecznego interfejsu. Dzięki dużemu doświadczeniu w metodach i wnioskach wyciągniętych z projektowania oprogramowania, projektowania zorientowanego na użytkownika, frameworków i architektury, łączymy specjalizację BA i UX, żeby lepiej zrozumieć dane wejściowe, aby zdefiniować i zaprojektować rozwiązanie. Zaczynamy pracować nad zrozumieniem i komunikowaniem problemu, a także analizujemy alternatywy, które można zaproponować interesariuszom biznesowym. W międzyczasie, tworzymy prototypy, aby jak najlepiej przekazać informacje i umożliwić interakcje na ekranie. Jednocześnie programista pracuje nad logiką niezbędną do sprawdzenia, czy wszystkie zaproponowane rozwiązania będą zoptymalizowane i zgodne z najnowszymi standardami.  To jest sztuka!

Naszym klientom pomagamy kształtować strategiczne plany na poziomie inicjatywy lub funkcji. Pomagamy dopracować szczegółowe wymagania i zaprojektować MVP. To naprawdę zależy od tego, kiedy i dlaczego zostaniemy zaangażowani w nowy projekt. Im wcześniej firmy lub zespoły, takie jak nasza, są zaangażowane w proces, tym lepiej.

KDMC to firma informatyczna z zakresu od prototypowania, MVP lub Proof-Of-Concept do gotowych rozwiązań świadczymy usługi strategiczne, badawcze i rozwojowe dla firm z różnych branż. Skupienie się zarówno na klientach biznesowych, jak i informatycznych jest nieco wyjątkowe w naszej przestrzeni. Oznacza to, że mamy tendencję do konkurowania z firmami projektującymi interfejsy do zaawansowanych systemów informatycznych, tworzącymi sklepy i aplikacje i agencjami interaktywnymi o różnych kształtach i rozmiarach.