Inne

Czy twoja firma przygotowana jest na nowy wymiar innowacji?

Nowe, przełomowe wydarzenia przyspieszają tempo innowacji – czołowe firmy wkraczają do walki, próbując wyróżnić się poprzez pojawiające się nowe modele biznesowe. Rzeczywistość może być jednak surowa: przedsiębiorstwa marnują pieniądze, zasoby i czas, stawiając fasadę innowacji, która może nie spełnić oczekiwań klientów i akcjonariuszy. Oczekuje się że te „odizolowane” inwestycje lub inicjatywy będą miały trwały wpływ na działalność biznesową. Nadszedł czas, aby wyjść poza „innowacyjną bańkę” i zająć się bardziej dojrzałym podejściem do innowacji, takim które realnie wpłynie na wyniki biznesowe. Nadszedł czas na nowy wymiar innowacji.

Wkraczając w nowy wymiar innowacji, organizacja:

 • Inwestuje w obszary kolidujące z istniejącą pozycją rynkową, ograniczając tym samym tempo początkowych inicjatyw oraz chłonność rynku
 • Buduje szerokie doświadczenie w określonym obszarze rozwiązań
 • Koncentruje się na budowaniu marki lub ,,wyprawach na księżyc’’ ograniczonych czasowo bądź finansowanych długoterminowo
 • Opracowuje nowe oferty i możliwości oddzielnie lub w ramach określonej jednostki biznesowej z ograniczonym rozrostem lub możliwością ponownego wykorzystania
 • Rozróżnia „nowe” i „stare” talenty z ograniczoną integracją i ewentualnym odrzuceniem projektu w całym przedsiębiorstwie
 • Ukierunkowuje wewnętrzne prace badawczo-rozwojowe na własne rozwiązania lub sieci o zamkniętej pętli, które ograniczają lub spowalniają tempo współpracy z osobami trzecimi
 • Hamuje plany i decyzje projektowe poprzez nadmierną analizę, a następnie poświęca wysiłki na wyeliminowanie luk, realizację wartości i trwałe finansowanie
 • Rozumie i rozwija kluczowe kompetencje – markę, klientów, kanały, oferty, możliwości – i czynniki wyróżniające rynek
 • Utrzymuje strategiczną perspektywę względem klienta i rozwijających się ekosystemów branżowych
 • Opracowuje portfel kluczowych, mogących przynieść straty inwestycji rozwojowych w ramach cyklu planowania strategicznego
 • Realizuje modele korporacyjne z rotacyjnymi zespołami centralnymi i nowym partnerem lub specjalistą, odstępuje z projektu po jego implementacji
 • Tworzy środowiska nauki, aby dzielić się spostrzeżeniami z inicjatyw, stymulować nowe myślenie i zachęcać do przyszłych umiejętności
 • Buduje nowe otwarte platformy, które przyspieszają kolaboracje z osobami trzecimi i zachęcają ich do współpracy w celu zwiększenia kompetencji obu stron
 • Zarządza ryzykiem, skracając czas spędzony na analizowaniu sytuacji i umożliwiając okresowe podejmowanie decyzji nagłym zakończeniu projektu w celu ograniczenia liczby inwestycji, które mogą zakończyć się niepowodzeniem.

W rzeczywistości przedsiębiorstwa starają się ujednolicajać struktury innowacji, które wynikają z istniejących cykli planowania strategicznego związanych z tradycyjnymi procesami: struktury innowacji, które umożliwiają przedsiębiorstwom i projektom inkubację pomysłów, określanie nowych możliwości, praktyk i szkoleń, które mają być testowane w pozostałej części firmy.

Odpowiednio zaprojektowane programy mogą przyspieszyć wpływ innowacji na kulturę organizacji lub na tempo zmian i rozwoju, a także oferować szybszą akceptację powiązanych inicjatyw na szczeblu kierowniczym. Ostatecznie, akceptacja ta może zwiększyć swój wpływ na portfolio firmy, zyski i straty. Aby to osiągnąć, przedsiębiorstwa mogą:

Sprawić by innowacja stała się funkcją przedsiębiorstwa zamiast bycia zbiorem nieskoordynowanych wysiłków różnych organizacji w branży. Kierownictwo wyższego szczebla musi podnieść znaczenie programu innowacji i wprowadzić wykwalifikowanych liderów z dużym doświadczeniem, aby dążyć do innowacji zgodnych z procesami planowania strategicznego.

Wprowadzaj innowacje z zewnątrz ponieważ ekosystemy mają znaczenieStaraj się wprowadzać pomysły z zewnątrz do obecnych planów poprzez współtworzenie z obecnymi oraz nowymi partnerami biznesowymi i korporacyjnymi, łącząc siły w celu wspólnego osiągania korzystnych możliwości rozwoju.

Mierz innowacje, uwzględnienie spostrzeżeń klientów oraz pomiary i śledzenie za pomocą rygorystycznych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) wspólnych dla jednej lub wielu jednostek biznesowych firmy. Wykorzystaj te informacje, aby przyspieszyć zwrot inwestycji i ciągły rozwój firmy.