Spostrzeżenia

Jak ważna jest Użyteczność

Nowe pomysły na produkty i biznesy są często opracowywane przez grupy technologiczne lub biznesowych ekspertów. Nie ma wątpliwości, że każda z tych grup przedstawia interesujące perspektywy, ale ich pomysły często zawodzą z powodu braku tak zwanego „elementu ludzkiego”.Częścią roli projektanta UX jest udział w systematycznym procesie innowacji na skalę przemysłową. Istnieje ogromna różnica między wdrażaniem profesjonalnego procesu innowacji a wymaganiem od ludzi, aby myśleli i działali innowacyjnie.

 

Oczywiście możesz poprosić ludzi, aby byli świadomi szans które przed nimi stawiasz. Możesz zmobilizować pracowników i klientów do zgłaszania własnych pomysłów lub rozwijanie istniejących planów. Niemniej jednak nawet „crowdsourcing”, choć obecnie bardzo popularny, jest mało skuteczny w zapewnianiu prawdziwego źródła innowacji. Gdy designerzy UX rozpoczynają pracę nad wprowadzaniem innowacji, nie tylko siadają oni na meetingu i próbują być kreatywni lub oceniają pomysły innych ludzi. Zamiast tego,  prowadzą badania nad modelem ekosystemu który posłuży jako podstawa lub fundament pracy kreatywnej.

Nasze wsparcie dla UX:

  ° Doradztwo strategiczne—doradztwo w zakresie strategii użyteczności w organizacji

  ° Recenzje ekspertów—ocena istniejących produktów technologicznych, takich jak aplikacje lub strony internetowe, w celu sprawdzenia, jakie stwarzają problemy w ich użytkowaniu 

  ° Szkolenia wstępne—szkolenia w podstawowej obsłudze urządzeń i programów

  ° Szkolenia specjalistyczne—szkolenie w zakresie bardziej specyficznych lub sprecyzowanych umiejętności dla wewnętrznych specjalistów ds. użyteczności

  ° Standardy metodologiczne—standardy procesów tworzenia skierowanych na łatwość użytkowania produktów.

  ° Standardy projektowe—standardy projektów wizualnych i zawartych w nich interakcji

  ° Szablony i narzędzia wspierające standardy—narzędzia ułatwiające wdrażanie standardów

  ° Rekrutacja osób z doświadczaniem w UX—pomoc i porady w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników

Metodologia UCD(User Centered Design) w projektach:

  ° Projektowanie interfejsu UCD na najwyższym poziomie—ekspertyza konsultingowa w zakresie projektowania dla projektów krytycznie ważnych dla biznesu oraz  projektów pokazowych.

  ° Projekty graficzne—doświadczenie w projektowaniu graficznym, które współgra z użytecznością

  ° Szczegółowy projekt i specyfikacja funkcjonalna—wymagania ze strony użytkownika co do używalności produktu

  ° Testowanie używalności—doradztwo i pomoc przy projektowaniu i wdrażaniu standardowych protokołów do testów użyteczności

Wsparcie długoterminowe:

  ° Regularne aktualizacje badań—strategia informowania personelu na bieżąco o najnowszych pracach i badaniach

  ° Audyty użyteczności—okresowe audyty standardów i procesów

  ° Mentoring—mentoring zarówno kadry zarządzającej, jak i praktyków w celu poszerzenia ich wiedzy

   

Krótkie spojrzenie na rozwijające się metodologie użyteczności oprogramowania obejmowałoby następujące pozycje:

 • Gould and Lewis — opublikowali oni jedną z najwcześniejszych metodologii użyteczności

 • Manter and Teorey — nakreślił metodologię użyteczności, która została zintegrowana ze standardowym cyklem życia oprogramowania

 • Nielsen — rozszerzył wcześniejsze zasady użyteczności do 10 szczegółowych kroków, które powinny zostać włączone do ogólnego planu rozwoju projektu

 • Schneiderman — wprowadzono osiem interaktywnych etapów uwzględniających użyteczność w dowolnym procesie tworzenia systemów interaktywnych

 • Mayhew — zaawansowana metodologia użyteczności, oferując bardziej szczegółowe specyfikacje dotyczące integracji iteracyjnych technik użyteczności z cyklem tworzenia oprogramowania

Również jedną z ważniejszych prac w tym temacie jest “Ergonomics of Human–System Interaction: Specification for the Process Assessment of Human–System Issues” (ISO/TS 18152, first published in 2010) wydana przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną/ISO.