O KDMC

computer-2593921_1920
26-jj-t-05282_2-id-140411-jpeg(1)
working-day-in-office-PQPMBS4

Łączymy biznes z technologią

KDMC to firma informatyczna z zakresu od prototypowania, MVP lub Proof-Of-Concept do gotowych rozwiązań świadczymy usługi strategiczne, badawcze i rozwojowe dla firm z różnych branż. Skupienie się zarówno na klientach biznesowych, jak i informatycznych jest nieco wyjątkowe w naszej przestrzeni. Oznacza to, że mamy tendencję do konkurowania z firmami projektującymi interfejsy do zaawansowanych systemów informatycznych, tworzącymi sklepy i aplikacje i agencjami interaktywnymi o różnych kształtach i rozmiarach.

Od ponad 10 lat kładziemy duży nacisk na architekturę informacji, projekt graficzny i dostępność. Wymyślaliśmy najlepsze praktyki w strukturze przestrzeni informacji i nadawania systemom informatycznym użytecznego interfejsu. Dzięki dużemu doświadczeniu w metodach i wnioskach wyciągniętych z projektowania oprogramowania, projektowania zorientowanego na użytkownika, frameworków i architektury, łączymy specjalizację BA i UX, żeby lepiej zrozumieć dane wejściowe, aby zdefiniować i zaprojektować rozwiązanie. Zaczynamy pracować nad zrozumieniem i komunikowaniem problemu, a także analizujemy alternatywy, które można zaproponować interesariuszom biznesowym. W międzyczasie, tworzymy prototypy, aby jak najlepiej przekazać informacje i umożliwić interakcje na ekranie. Jednocześnie programista pracuje nad logiką niezbędną do sprawdzenia, czy wszystkie zaproponowane rozwiązania będą zoptymalizowane i zgodne z najnowszymi standardami. To jest sztuka!

Nasze wsparcie dla Twojej firmy:

  ° Doradztwo strategiczne—doradztwo w zakresie strategii użyteczności w organizacji

  ° Recenzje ekspertów—ocena istniejących produktów technologicznych, takich jak aplikacje lub strony internetowe, w celu sprawdzenia, jakie stwarzają problemy w ich użytkowaniu 

  ° Szkolenia wstępne—szkolenia w podstawowej obsłudze urządzeń i programów

  ° Szkolenia specjalistyczne—szkolenie w zakresie bardziej specyficznych lub sprecyzowanych umiejętności dla wewnętrznych specjalistów ds. użyteczności

  ° Standardy metodologiczne—standardy procesów tworzenia skierowanych na łatwość użytkowania produktów.

  ° Standardy projektowe—standardy projektów wizualnych i zawartych w nich interakcji

  ° Szablony i narzędzia wspierające standardy—narzędzia ułatwiające wdrażanie standardów

  ° Rekrutacja osób z doświadczaniem w UX—pomoc i porady w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników

Metodologia UCD(User Centered Design) w projektach:

  ° Projektowanie interfejsu UCD na najwyższym poziomie—ekspertyza konsultingowa w zakresie projektowania dla projektów krytycznie ważnych dla biznesu oraz  projektów pokazowych.

  ° Projekty graficzne—doświadczenie w projektowaniu graficznym, które współgra z użytecznością

  ° Szczegółowy projekt i specyfikacja funkcjonalna—wymagania ze strony użytkownika co do używalności produktu

  ° Testowanie używalności—doradztwo i pomoc przy projektowaniu i wdrażaniu standardowych protokołów do testów użyteczności

Wsparcie długoterminowe:

  ° Regularne aktualizacje badań—strategia informowania personelu na bieżąco o najnowszych pracach i badaniach

  ° Audyty użyteczności—okresowe audyty standardów i procesów

  ° Mentoring—mentoring zarówno kadry zarządzającej, jak i praktyków w celu poszerzenia ich wiedzy

Odpowiedzialność społeczna Każda organizacja powinna działać we własnym interesie, jednakże samodoskonalenie jest powiązane z doskonaleniem świata zewnętrznego. Dla nas ważne jest wspieranie organizacji związanych z działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz organizacjami, wspierającymi walkę o prawa zwierząt. Wierzymy, że najlepiej pomagać tym, którzy są najbliżej nas, a więc organizacjom działającym w Polsce i na rzecz Polskiego środowiska naturalnego.

Zobowiązania i organizacje Działając w interesie obrony i ochrony Polskiego środowiska naturalnego oznajmiamy, że każde 5%  przychodu z poszczególnych zleceń będziemy przeznaczać na jedną z wymienionych organizacji pożytku publicznego: Fundacja Czarna Owca Pana Kota z Krakowa, Fundacja Primum “Jerzy dla Jeży” z Kłodzka, Fundacja Otwarte Klatki z Poznania, Ekostraż z Wrocławia oraz Fundacja Dzika Ostoja ze Szczecina.

5% pomocy

Teraz twoja pomoc dla Polskich organizacji porządku publicznego jest łatwiejsza niż kiedykolwiek. Zlecając nam projekt, możesz mieć pewność co do najwyższej jakości oferowanych przez nas usług, a dodatkowo otrzymujesz gwarancję biernej pomocy dla jednej z organizacji ochrony zwierząt i przyrody. Czasami wydaje się, że 1 czy 5% to niedużo, ale gdybyśmy wszyscy byli gotowi pomagać choć niewielką kwotą, organizacje prospołeczne mogłyby zdziałać o wiele więcej. Każda pomoc ma znaczenie!

Przyroda

Troska o przyrodę to nie tylko walka o dobro zwierząt, ale przyszłościowe myślenie o następnych pokoleniach. Jesteśmy powiązani nieodłącznie ze środowiskiem naturalnym niczym pajęcza sieć. Niszcząc je, niszczymy sami siebie. Nieustanny rozwój technologiczny umożliwia nam coraz sprawniejszą ochronę przyrody. Coraz bardziej popularna staje się energia produkowana z odnawialnych źródeł. Wierzymy, że wybór ekologicznego życia to nie tylko modny trend, ale również właściwy wybór wartości ważnych dla dzisiejszych i przyszłych pokoleń.

Społeczeństwo

Odpowiedzialność społeczna jest dla nas tak samo ważna jak troska o środowisko. Jesteśmy uczciwym partnerem biznesowym i dbamy o terminowe rozliczanie się z naszymi kontrahentami. Wierzymy, że należy pomagać firmom w swoim najbliższym otoczeniu, dlatego wspieramy lokalny biznes. Jesteśmy również otwarci na współpracę międzynarodową i wielokulturową. Przeciwstawiamy się nieuczciwej konkurencji oraz wszelkim oszustwom i nadużyciom w miejscu pracy.