Minimal Viable Product

Minimalny opłacalny produkt (MVP) to wersja produktu z wystarczającymi funkcjami, aby zadowolić wczesnych klientów i zapewnić opinie na temat przyszłego rozwoju produktu. 

Gromadzenie informacji od MVP jest często tańsze niż opracowanie produktu o większej liczbie funkcji, co zwiększa koszty i ryzyko, jeśli produkt zawiedzie, na przykład z powodu błędnych założeń. Termin został ukuty i zdefiniowany w 2001 roku przez Franka Robinsona , a następnie spopularyzowany przez Steve’a Blanka i Erica Riesa. Może również obejmować wcześniejsze przeprowadzenie analizy rynku.

Minimalny opłacalny produkt ma wystarczającą liczbę podstawowych funkcji, aby skutecznie wdrożyć produkt, i nic więcej. Deweloperzy zazwyczaj wdrażają produkt do podzbioru potencjalnych klientów – takich jak wcześni użytkownicy, którzy uważają, że są bardziej wyrozumiali, chętniej wyrażają opinie i potrafią uchwycić wizję produktu z wczesnego prototypu lub informacji marketingowych. Strategia ta ma na celu unikanie tworzenia produktów, których klienci nie chcą, i ma na celu maksymalizację informacji o kliencie przy jak najmniejszych wydaniach pieniędzy.

„Minimalnym opłacalnym produktem jest ta wersja nowego produktu, którego zespół używa do zebrania maksymalnej ilości potwierdzonych informacji o klientach przy jak najmniejszym wysiłku”. Użycie w definicji słów maksimum i minimum oznacza, że ​​nie jest to formuła. Wymaga osądu, aby dowiedzieć się, dla danego kontekstu, jaki sens ma MVP. Ze względu na tę niejasność termin MVP jest powszechnie używany, celowo lub nieświadomie, w odniesieniu do znacznie szerszego pojęcia, od raczej prototypowego produktu do pełnowartościowego produktu nadającego się do sprzedaży.

MVP może być częścią strategii i procesu ukierunkowanego na wytwarzanie i sprzedaż produktu klientom. Jest to podstawowy artefakt w iteracyjnym procesie generowania pomysłów, prototypowania, prezentacji, gromadzenia danych, analizy i uczenia się. Dąży się do zminimalizowania całkowitego czasu spędzonego na iteracji. Proces jest powtarzany do momentu uzyskania pożądanego produktu / dopasowania do rynku lub do momentu, gdy produkt zostanie uznany za nieopłacalny.

Celem MVP jest m.in.:

 • Umiejętność przetestowania produktu czy usługi przy minimalnych zasobach
 • Przyspieszona nauka o produkcie/usłudze, co umożliwia jej bieżącą poprawę
 • Zmniejszenie ilości godzin prac związanych z inżynierią produktu/developmentem
 • Szybsze dostarczenie produktu do pierwszych klientów, mogących go przetestować
 • Może stanowić podstawę do budowy innych produktów
 • Pozwala na szybsze ustalenie głównych priorytetów budowanego produktu
 • Szybsze budowanie marki na rynku
 • Wyłuszcza kluczowe elementy produktu/usługi

MVP musi obejmować następujące kluczowe elementy jakości produkcji: 

 • Funkcjonalność – zestaw cech jakie produkt/usługa dostarcza użytkownikowi
 • Projekt – projekt MVP musi odpowiadać najwyższym standardom branżowym,
 • Niezawodność – standard jakości usługi/produktu musi przejść rygorystyczne testy,
 • Użyteczność – MVP musi być łatwy w obsłudze i intuicyjny

Marketing

Wydanie i ocena wpływu minimalnego opłacalnego produktu to strategia testowania rynku, która jest używana do sprawdzania pomysłów na produkty wkrótce po ich wygenerowaniu. W rozwoju oprogramowania wydanie jest ułatwione dzięki narzędziom do szybkiego tworzenia aplikacji i językach typowych dla tworzenia aplikacji internetowych.

Celem MVP jest wykonanie szybko działającego projektu lub gotowego biznesu, średni czas realizacji to 1,5 miesiąca. Korzystając z MVP, firmy mogą tworzyć dokładniejsze prognozy rynkowe i przyciągać nowe inwestycje.

MVP różni się od konwencjonalnej strategii testowania rynkowego polegającej na wczesnym inwestowaniu czasu i pieniędzy w celu wdrożenia produktu przed przetestowaniem go na rynku. MVP ma na celu zapewnienie, że rynek będzie chciał produktu przed dokonaniem dużych inwestycji czasowych i pieniężnych. MVP różni się od metodologii oprogramowania open source, polegającej na wczesnym wydawaniu, które słucha użytkowników, pozwalając im definiować funkcje i przyszłość produktu. MVP zaczyna się od wizji produktu, która jest utrzymywana przez cały cykl życia produktu, chociaż jest dostosowywana na podstawie jawnych i niejawnych (pośrednich miar) informacji zwrotnych od potencjalnych przyszłych klientów produktu.

MVP to strategia, która może być stosowana jako część metodologii rozwoju klienta Blank, która koncentruje się na ciągłej iteracji i udoskonalaniu produktu w oparciu o opinie klientów. Ponadto prezentację nieistniejących produktów i funkcji można udoskonalić za pomocą internetowego testowania hipotez statystycznych, na przykład testów A / B.