Inne

startup-3267505_1920
Inne

Czy twoja firma przygotowana jest na nowy wymiar innowacji?

Nowe, przełomowe wydarzenia przyspieszają tempo innowacji – czołowe firmy wkraczają do walki, próbując wyróżnić się poprzez pojawiające się nowe modele biznesowe. Rzeczywistość może być jednak surowa: prz...

Programmer and UX UI designer working in a software development and coding technologies. Mobile and website design and programing development technology.
Inne

Technologie usprawniające doświadczenie Twoich klientów

Pojawiające się technologie CX z definicji przeniknęły tylko niewielką część ich potencjalnego rynku i zazwyczaj mamy do czynienia z pierwszą generacją tego rodzaju projektów. Ponieważ nie zostały on jeszcze sk...

Shopaholic woman shopping clothes on sale
Inne

Od doświadczenia użytkownika do klienta

Aby wdrożyć skuteczną strategię CX, musisz przyjrzeć się ogólnemu ekosystemowi swojej organizacji. Twoja strategia powinna opierać się na holistycznym spojrzeniu na środowisko fizyczne, zatrudnionych pracownikó...

Cropped shot of young ux designer working on new application project while using smartphone in modern office room.
Inne

Inteligentna praca

Gdy niedobór w kadrze designerskiej jest nadzwyczaj dotkliwy, szereg strategii może pomóc złagodzić wywieraną na nich presję. Stres związany z wielkością problemu i gorączkowe próby zrobienia wszystkego na raz ...

Man holding sore neck while using notebook computer. He sitting at table. Sick worker concept
Inne

WCAG 2.1 – obowiązujące wytyczne w zakresie równości szans

Ustawa 23 maja 2019 roku weszła w życie ustawa o dostępności stron internetowych i aplikacjach mobilnych obowiązująca do dostosowania stron do potrzeb osób niepełnosprawnych. Instytucje publiczne mają czas na d...