Od niedawna do oferowanych przez nas usług doszły audyty, ostatnie, jakie wykonaliśmy obejmowały 20 różnych stron zleconych przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych, zgodnie z ustawą z 4. kwietnia 2019 r. o dostępności stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Audyt polegał na sprawdzeniu zgodności stron internetowych oraz spełnianych przez nich standardów Web Content Accessibility Guidelines 2.1 na poziomie AA. Audyty miały na celu rozwiązanie problemów z korzystaniem ze stron internetowych przez osoby z niepełnosprawnościami oraz niedowidzące lub niedosłyszące, mające problemy z mową, koncentracją i uczeniem się. Dodatkowo poprawa stron wzmocni użyteczność stron internetowych dla wszystkich użytkowników.

Procedury WCAG 2.1 zostały opracowane we współpracy z organizacjami z różnych części świata, aby jak najbardziej dopasować wytyczne do potrzeb różnych regionów. Dostępność, która zostać poprawiona zgodnie z naszymi zaleceniami nie dotyczy jedynie dostępność treści, ale również wyszukiwarek internetowych, w których odbywa się ich obieg.

Kluczowe w tym procesie są 4 zasady, które przyświecają budowaniu dostępności: postrzegalność, funkcjonalność, zrozumiałość i rzetelność. Żeby dopasować kryteria sukcesu do wytycznych, zostały wyodrębnione 3 kategorie zgodności, wymieniając od najważniejszej: AAA, AA i A.

Techniki użyte do wykonania audytu podzielono na techniki wystarczające, żeby spełniać kryteria sukcesu oraz techniki dodatkowe, które wykraczają poza standardy i pozwalają na lepsza realizacje wytycznych. Wszystko zostało skonstruowane po to, aby stworzyć jeszcze bardziej użyteczne i funkcjonalne kryteria dostępności i wdrażać je w praktyce do przestrzeni internetowej. Techniki dodatkowe pozwalają też dotrzeć do szerszej grupy użytkowników i zaspokoić więcej potrzeb. Celem jest dostarczenie dostępnych treści dla jak największej liczby osób posiadających różne dysfunkcje.

W związku z tym, że treści mają być jak najbardziej dostępne dla osób częściowo niepełnosprawnych, interfejs musi być przedstawiony w taki sposób, który będzie prosty w odbiorze dla zmysłów danego odbiorcy. Należy więc w prowadzić jak najwięcej rodzajów komunikacji zaczynając od tekstowej, poprzez powiększony druk lub uproszczony język, po mowę syntetyczną.

Treści zarówno tekstowe, jak i nietekstowe powinny być łatwe w odbiorze zmysłowym, tak aby osoby posiadające trudności językowe mogły w łatwy i szybki sposób zwiększyć dostępność danej treści dla siebie.

Treści wizualne i audialne powinny z łatwością przenikać się tak, aby można je było zamienić w zależności od potrzeb i problemów  z ich odbiorem przez dana osobę. Ponadto zmiana formy i struktury przekazu nie powinna odejmować treściom wartości merytorycznych. Nasze działanie ma na celu danie możliwości oddzielenia treści ważnej merytorycznie od tej, która pełni rolę tła.

Każdy użytkownik powinien mieć możliwość korzystania z danej treści w takim czasie, jakiego potrzebuje na jej odbiór i przetworzenie. Również kolorystyka i poziom jasności oraz kontrastu strony powinny być bezpieczne i nie powodować różnego rodzaju dolegliwości, np. ataków padaczki.

Bardzo istotnym elementem jest funkcja nawigacji, która pozwala na identyfikację miejsca, w którym użytkownik w danym momencie się znajduje. Oprócz tego powinien mieć dostęp do funkcji, dzięki którym przeniesie się do innych treści bez użycia sprzętów, z których nie ma możliwości skorzystać, jak np. klawiatura komputerowa.

Głównym założeniem jest uproszczenie i nadanie funkcjonalności treściom, których odbiorcami będą osoby niepełnosprawne. Naszą misją jest ułatwienie im w jak największym stopniu poruszania się po sieci i wyszukiwania treści, które będą dla nich dostępne i przejrzyste.

Strony objęte audytem to m.in.:

https://gov.pl/dyplomacja

https://www.gov.pl/web/portugalia

https://www.gov.pl/web/niemcy

https://www.gov.pl/web/ue

https://egranty.msz.gov.pl

https://ewybory-test.msz.gov.pl

https://ewybory-zagranica-test.msz.gov.pl

https://ewybory-gminy-test.msz.gov.pl

https://ddpkraporty.ippliki.pl

https://oda-test.msz.gov.pl

https://oda-dane-test.msz.gov.pl

http://archiwum.msz.gov.pl

http://traktaty.msz.gov.pl

https://dwppgbaza.msz.gov.pldev.poland.gov.pl

https://ibiz.msz.gov.pl

http://twinning.msz.gov.pl