W czerwcu 2020 rozpoczęliśmy współpracę z Uniwersytetem Warszawskim, a dokładniej z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. W wyniku naszej współpracy wkrótce zostanie oddany całościowy projekt interfejsu użytkownika “Platformy Polskich Publikacji Naukowych”. Generalnym celem projektu “Platformy Polskich Publikacji Naukowych” jest udostępnienie w modelu otwartego dostępu, w sposób zgodny ze światowymi standardami, 90 000 artykułów naukowych (wraz z metadanymi) z ponad 1000 polskich czasopism naukowych oraz kilkuset książek naukowych. 25 000 z tych artykułów objętych zostanie otwartymi licencjami, ze wskazaniem na licencje Creative Commons. W niedalekiej przyszłości serwis będzie wykorzystywany do udostępnienia wszystkich zasobów Biblioteki Nauki, zawierającej aktualnie ponad 300 000 artykułów z ponad 1000 czasopism. Docelowo serwis będzie upubliczniał artykuły dla wszystkich użytkowników internetu, natomiast dane takie jak artykuły, książki czy metadane będą na bieżąco uzupełniane przez edytorów i redaktorów zatrudnionych przez wydawnictwa zawierające profil w serwisie. Dla wydawnictw obecność w serwisie oznacza większą widoczność w internecie oraz idący za tym efekt skali. Serwis będzie posiadał szereg funkcji ułatwiających porządkowanie danych oraz funkcje ułatwiające automatyzację wprowadzania metadanych, m.in. możliwość eksportu eksportu danych do popularnych formatów i platform.

Przy projektowaniu interfejsu użytkownika serwisu “Platformy Polskich Publikacji Naukowych” wykorzystaliśmy istniejący projekt identyfikacji wizualnej. Byliśmy zobligowani do uwzględnienia istniejących już zaprojektowanych interakcji oraz funkcjonalności serwisu.

W ramach naszej współpracy powstały interfejsy dla dwóch modułów. Pierwszy służy do udostępnienia zasobów platformy w publicznym internecie bez konieczności logowania się. Drugi moduł przeznaczony jest do korzystania tylko przez wydawców oraz administratorów serwisu. Zaprojektowanych zostało około 70 różnych ekranów m.in. ekran wyszukiwarki zasobów z opcją zaawansowanego wyszukiwania według metadanych publikacji, chmurę słów kluczowych/dyscyplin naukowych, metadane losowej publikacji, katalog wydawnictw, licznik zasobów na platformie. Ekrany widoków prezentacji poszczególnych publikacji, ekrany list czasopism, wydań, artykułów, książek zbiorowych, ekrany prezentacji danych wydawnictw, stanowiących “wizytówkę” danego wydawnictwa lub czasopisma. W drugim module zostały zaprojektowane m.in. takie ekrany jak interfejs logowania, ekran zarządzania użytkownikami i danymi użytkowników, zarządzania profilami wydawców, ekran przeglądania czasopism, w tym widoku poszczególnych rozdziałów. Interfejs exportu danych do platformy, weryfikacji i akceptacji danych wprowadzonych, importowanych i usuwanych. Przeglądanie historii operacji, notyfikowanie użytkowników o konsekwencjach ich operacji oraz wiele innych.
Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Działanie 2.3.